Garantie

Wij vinden het belangrijk dat onze klanten tevreden zijn over hun aankoop. Op al onze producten is de wettelijke garantie van toepassing. Wettelijke garantie houdt in dat je mag verwachten dat alle producten die door ons worden geleverd doen wat je er rederlijkwijs van mag verwachten. Als een product hieraan niet voldoet, dan heb je recht op een reparatie of een vervangend product. Voor sommige producten geldt een fabrieksgarantie of een extra garantie. Deze garanties doen niets af aan de wettelijke garantie. Alle artikelen die wij verkopen hebben minimaal een garantietermijn van 3 maanden. Bij bepaalde producten kan de garantietermijn langer zijn zoals bij merkproducten. De garantieperiode start vanaf het moment dat je het product in huis hebt.

Wanneer geldt de garantie?

De garantie is van toepassing als:

–  Je product niet goed is of niet goed werkt.
–  Er een gebrek is dat buiten jouw schuld is ontstaan.

Wanneer geldt de garantie niet?

Sommige zaken vallen buiten de garantie, zoals:

–  Normale slijtage of beschadiging aan een artikel.
–  Onoordeelkundig gebruik en / of het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing.
–  Een artikel welke door of namens de koper aangebrachte wijzigingen of reparaties heeft ondergaan.
–  Beschadiging door opzet of onachtzaamheid (o.a. defecten door valschade / drukschade / waterschade etc.)

Klachten

We raden je aan klachten eerst kenbaar bij ons te maken en contact op te nemen door te mailen naar info@plus-telecom.nl.